Kelime Oyunu — (Öğrenci/Öğretmen ve Ailelere Öneri)


Çoğu zeka oyunu tasarlamasını koşarken / yürürken tasarlıyorum. (Gerçi şairlerin %60 , yazarların çoğu da bu şekilde tasarlarmış).

Bugün de  koşarken bir oyun buldum.

Oyunumuz amacı son günlerde öğretmen/öğrencilerin iletilerinden de yola çıkarak eğlenerek öğrenmeye ve soru üretmeye yönelik.

isim-şehir-hayvan-bitki-eşya-oyunu

Oyun şu :

Hülya , Fatma , Türkan , Adile , Kadir , Münir , Şener , Kemal  çok sevdikleri isim,eşya,bitki oynamaya karar verirler.Kızlar ve erkekler dörder kişilik iki gruba ayrılırlar.Kızlar ve erkekler bir harf söylerler . Amaçları kızların söyledikleri harf ile başlayan , erkeklerin söyledi  harfl ile biten İsim , Ülke ismi , Bitki (ağaç,çiçek…) , il ismi  bulmaktır.

Kızlar bu harfler ile (yukarıdaki harfler) oyunun çok basit olduğunu yemek çeşidi/yemek ismi de eklenebileceğini iletir. Erkekler ise bir tür zeka oyunu ismi de ekleyelim diyerek , okuyucular için ipucu sunar. En son olarak da  bütün bulunacak isimlerin harf adetlerinin de aynı olması şartını koyar ve çözücüler için zor bir oyun haline getirir.Buldukları isimler çok harfli ise o kadar puan alacaklardır.

Erkekler ve kızlar hangi harfleri söylemişlerdir? isim , il/ülke/bitki/yemek/zeka oyunu ismi nedir?

İl İsmi :

Ülke İsmi :

Bitki İsmi :

Yemek İsmi :

Zeka Oyunu İsmi :

Eklenebilir isimler: (Bonus puan için)

Hayvan İsmi :

Gezegen ismi :

İcat ismi :

….

(Birden fazla cevap çıkabilir ,kabul edilecektir)

Siz de bu oyunu evinizde / okulunuzda ve arkadaş çevrenizde uygulayabilirsiniz.

Bu sorunun cevabını facebook/Mind Sports grubunda veya oyunmediveni@gmail.com adresine göndererek / alt kısma yorum yazarak da cevaplayabilirsiniz.

Dergi Arşivi _ İlk Sorular(2008)


Geçenlerde öğretmenler ve kitap için arşivdeki soruları araştırırken , 2008 yılında 2023 yılını hedef almış bir gençlik dergisinde sorulan ilk sorularımı buldum. 

Soruların tümünü çözenler için laptop hediyesi de belirlemiştik.(kazanan olmamıştı)

Çözmek isteyenler için paylaşayım. 

 

1

 

İlk soru klasik ısınma sorusu .

 

 

2

 

 

2.soru  ilk yılların da performansı ile birlikte güzel hazırlanmış bir dizi sorusu. 

3.Soru TZV benzeri bir soru çeşidi. 4.soru yine güzel tasarlanmış , birçok zeka soruları portalında ve dergisinde sorulmuş,beğenilmiş bir dizi sorusu.

 

 

 

3

5.soru o yılların haberlerine ilişkin sorulmuş,güncel bir soru.. 6.soru ise cevabına bakmak zorunda kaldığım zor dizi sorusu.

O yıllarda dizi soruları üretmek adına çok çaba sarfetmişim. 

 

Şimdi ödüllü de olmasa da cevapları gönderirseniz (oyunmerdiveni@gmail.com , sdteser@hotmail.com ) bilenlere PUF gönderilebilir .(Eti PUF bir dönem boyunca (hatta şimdi kitap hediye gönderiyoruz) kendi aramızda iller arasında bilenlere gönderilen bir ikram türüydü:))

 

 

Create a new word _ game


Hi all ,
This is English version of one of Turkish word game in Oyun Merdiveni.

There is four words that is formed double groups according to their common syllable.

Each of double groups have different unknown common syllables.

First we will try to find this unknown syllable and after we will try to create a new word with this two common syllables .

Example ;

Aut _ _ _ izon

Fal _ _ ven

_ _ _ _ _ ?

Answer :

Author – Horizon

False – Seven

And the member who find right word may ask a new question .

Questions :

CR  _ _ _ ULE

CAB _ _ VEL

_ _ _ _ _ ?
Have fun :)

Anagram Words Game


7fo6d2he0mcdf17eqgukmh

Hello all ,

I know some users miss this game.Let me explain the game . This is a new word game

Let me write a word here , and the following member can write a new word that consist from first word’s letters.
And the member who find the right word ,can write or explain meaning of it.

Example ;

Garden –> Danger

My first question :

Master —> ?

 

I hope this forum will be useful us about improving our english vocabulary

Have a good time :)

 

Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu


Türk Dil Kurumu’nun beğendiğim çalışmalarından biri “Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu” çalışmasıdır. Çevremizdeki insanların ve bizlerin yerli-yabancı kelimeleri rastgele seçerek kullanması küreselleşme ile kendi dilimizi korumaya çalışmanın bir ince çizgisidir. Hem bu sayfada bir arşiv oluşturmak hem de güzel bir test haline getirmek için bir çalışma başlattım.

 Siz aşağıdaki şıklar dışında daha iyi eşleştirdiğiniz kelimeler , anlamlar bulabilirseniz Türk Dil Kurumu’na sunabilirsiniz.

 “A” harfiyle başlayan 26 adet beğendiğim kelimeyi seçerek aşağıdaki testi hazırladım. Umarım bu test çalışması hem zevkli hem de yararlı olacaktır.Hazırlarken ben birçok şey öğrendiğimi itiraf edeyim. Aşağıda yer alan yabancı sözlere karşılık TDK’nın önerdiği kelimeyi tahmin ediniz?

1) ABAKÜS

a) Sayı boncuğu b) Sayı cetveli c) Sayı küsü

2) ACE

a) İlk Sayı b) Servis Sayısı c) File sayısı

3) ADİSYON

a) Hesap b) Fatura c) Sipariş Listesi

4) AVANS

a) Öndelik b) Ön para c) Ön ödeme

5) ABONE

a) Sürdürmeci b) Sürdürüm c) Sürdürümcü

6) ADAPTÖR

a) Uyarlayıcı b) Tamamlayıcı c) Belirleyici

7) AJANDA

 a) Andaç b) Günlük defter c) Tarihli Not

8) AGRESİF

a) Atak b) Saldırgan c) Kontrolsüz

9) AKROBAT

a) Cambaz b) Gösterici c) Tehlike adamı

10) AKTİVİTE

a) Atraksiyon b) Sosyal hareket c) Etkinlik

11) AKUSTİK

a) Yankılanım b) Ses Yansıması c) Yankı Bilimi

12) ALAFRANGA

a) Batılıca b) Eski c) Eskimiş

13) AKVARİST

a) Su uzmanı b) Akvaryumcu c) Gerçekçi

14) ALATURKA

a) Doğuluca b) Yeni c) Yenilenmiş

15) ALFABE

a) Abece b) ABC c) Harf Dizisi

16) ALMANAK

a) Yıllık b) Andaç c) Tarihlik

17) ALPİNİZM

a) Dağcılık b) Dağ bilimi c) Tırmanma

18) ALTERNATİF

a) Almaşık b) Seçenek c) Şık

19) AMATÖR

a) Özengen b) Çaylak c) Yarı uzman

20) AMBLEM

a) Belirtke b) Gösterge c) Markalı

21) ANARŞİST

a) Kavgacı b) Kargaşacı c) Komünist

22) ANGAJE

a) Bağlanmış b) Örtüşmüş c) Tutunmuş

23) ANGARYA

a) Yüklenti b) Gereksiz c) Bayağı

24) ARGÜMAN

a) Madde b) Bağlam c) Kanıt

25) ATRAKSİYON

a) Eğlendirici b) Hareketli c) Görsel gösteri

26) ANEKDOT

a) Not b) Hikâyecik c) Anı

Farklı Olan Kelime


3 yaşımızdan 70 yaşlarına birçoğumuz IQ testleri yaparız . Bu test sorularından biri de farklı olanı  bulmaktır.

Bu testi oyun haline getirmek , bu anlamda “farklı” olanı bulmak adına kendimizi geliştirecek , en önemlisi de  “farklı kelime içeren”  bir soru üretip sorarak bu oyunda devamlılığı sağlayacağız.  

Bu oyun hayal dünyanızı , sınıflandırma düşünme tarzını değiştireceğini umuyorum .Bazen zor , bazen eğlenceli olacağını  tahmin ediyorum.:)

Örnek olarak ;

Futbol,voleybol,hentbol,basketbol

Cevap : Futbol

Sadece ayak ile oynanan spor.

İlk Soru :

Limon ,Üzüm , Elma , patates , portakal

Spot the Odd One Out


Here is an useful game that you can see it in IQ tests .

Choose which item doesn’t fit in with the others in the list.

Your list can contain 3,4,5 items .

You are also wanted to explain why you choose that item .

After answering , can be asked by who answer last question.

Example :

Office
School
Kindergarten
University
College

Answer is :  

office

Explain : An office is a place of work, all the others are places of education.

 

New question :

Beef
Lamb
Pork
Cow
Chicken

?

Hece Zinciri


Diğer popüler oyunlarımızdan “Hece Zinciri” sevilen oyunlardan biridir.
Aşağıdaki verilen 2 şarta uygun olarak  boşluklara  heceler yada öbek grupları getirerek şifreyi çözünüz
 
Örnek :
Sa _ _ li
Ka _ _ rar
Se _ _ ke

 

Cevap :   DE Fİ LE

Sa _ _ li (Sade-Deli)

Ka _ _ rar (Kafi – Firar)

Se _ _ ke ( Sene – Leke)

İyi eğlenceler …

Artı – Eksi Sözcükler


Aşağıda bazı tahmini sözcükler bulacaksınız . Tahminlerin yanlarındaki yer alan her ” + ” işareti doğru tahmin

edilen ve doğru yerinde bulunan bir harf olduğunu , her ” – ” işareti ise doğru tahmin edilen ancak yanlış yerde

bulunan harf olduğunu göstermektedir.

Bu bilgileri kullanarak anlamlı / anlamsız sözcüğümüzü bulmaya çalışacağız…

Örnekler :

Soru :

Küme + +
Tapu + +
Akıl – –
Yapı +

Cevap : Kamu

Soru :

Soba +
Sert + +
Olta – –
Kapı +

Cevap :Kort

 

İyi eğlenceler ,

 

Anagramlar


Çok sevilen bir oyunu yeniden canlandırmayı uygun gördüm. Oyunu hatırlatmak gerekirse ;

Aşağıdaki altı,sekiz veya on adet  sözcüğü ikişerli 3,4 veya 5 gruba ayırın . Her gruptaki birer kez kullanarak 3,4 veya 5 sözcük üretin.

Ürettikten sonra kendi üretkenliğinizi kullanarak yeni kelimeler  sorunuz .

Örnek :

Soru :
Ana , ek , emin , kap , tenha , zorba
Cevap :

Arabozan (Ana,Zorba)
Ekipman (Emin,kap)
Kehanet (Tenha,Ek)

Soru :

ebe , ebat , hamur , tayin , kaşık , nallı

Cevap :

Battaniye (Ebat, Tayin)
Alışkanlık (Kaşık, Nallı)                                                                                                                                     Muharebe (Ebe, Hamur)

Soru :

1) avlu, cet, rey, ayin, kız, salon

2) Salık , Ay , Nan , Nehir , Cezir ,Beri , Konut , Kesir , Masa ,Şev

3) il ,el , es ,sel ,elit ,süet ,alim ,test ,türev ,kesim

4) ati, elit, verem, meke, yama, şirk, yaz, rüşt

5) arma, er, fuar, gün, iris, rast, şap, tema

1)

cinayet (cet , ayin )
kılavuz (kız , avlu)
rasyonel (rey , salon)

2)

Balıkesir(salık,beri) , Kayseri(ay,kesir) , Nevşehir ( şev,nehir) , Kastamonu (konut , masa) , Erzincan ( nan , cezir)

3)

Silüet (süet , il) , teselli (sel,elit) , teslimat(alim,test)

4)

Ameliyat ( yama ,elit) , zayiat (ati,yaz) , müşterek(rüşt,meke)

5)

emaret (er,tema)
maşrapa(arma,şap)
tasarruf (rast,fuar)

 

 

Sessiz Oyun


Merhabalar ,Yeni bir oyunla karşı karşıyayız . Piyasada olmayan özgün bir kelime oyunu olan” Sessiz Oyun ” bazı zeka testlerinde farklı bir şekilde  görebilirisiniz.
Bilinen bir özlü sözü , bilinen bir deyimi veya atasözünü , edebi veya müzik eserini (anlamlı ve bilgi açısından değerli olduğu sürece  çoğaltılabilir …) sadece sessiz harflerle yazalım .Böylelikle bütünsel bakış açımızı , detayın önemini de anlamış ve bu özelliklerimizi geliştirmiş olacağız .Biraz muhakeme , biraz bilgi olmalı ki yeni soru üretelim . Örnekler :

Soru :
Ykrdk cmly btn lrk kyblyrsnz , b cmly d ssl hrflr lmkszn kyblyrsnz .
Brz mhkm , brz blg …Soru :
N mtl Trkm dyn!
Cevap :
Ne mutlu Türküm diyene!
 
Soru :
Skl smn , glr zmn .

Cevap :
Sakla samanı gelir zamanı
 
İyi eğlenceler