Satranç Tahtası Yerleştirilebilen Maksimum/Minimum Taşlar


Birçok yarışmada sorulabilen bir bilgi olması açısından  arşivlemek istedim. Türkçe kaynak olarak da kullanabilirsiniz.

Fil,Şah,At,Vezir ve Kale’nin birbirlerini tehdit etmeyecek kaç adet maksimum  ve minimum alet satranç tahtasına üzerine yerleştirilebilir ?

Kaynak : 

Fil ; Maksimum : 14 Minimum : 8

BishopsMax_700 BishopsMin_700

Şah ; Maksimum : 16 Minimum : 9

KingsMin_700

KingsMax_700

At ; Maksimum : 32 Minimum : 12

KnightsMax_700KnightsMin_700

Vezir; Maksimum : 8 Minimum : 5

QueensMax_800QueensMin_700

Kale ; Maksimum : 8 Minimum : 8

RooksMax_700

TÜRKİYE 19. ZEKA OYUNLARI YARIŞMASI


Bu sene yapılacak olan sorular geçen seneler göre daha basit olduğunu belirtmeliyim ( Her ne kadar zor bulan arkadaşlar da olsa)

Cevaplar yayınlanmasından sonra durumu göreceğiz.

Diğer yıllara göre sizi , şifre sorusu daha zor hale getirilmiş. Her sene RESFEBE sorusu sorulmasını da kendimce doğru buluyorum. Hatta görsel bulmaca türlerinin arttırılmasının iyi sonuçlar vereceğini de öneriyorum.

TZV Oyun yarışmasının daha sistemli , yurt genelinde (Şu an sadece 5 ilde yarı final yapılıyor) yapılması Türkiye kültürel anlamda prestij açısından da önemli hale getirecektir.

Katılımcıların yaş,cinsiyet,meslek kriterlerinin de yarışma sonrası yayınlanması iyi olacaktır.

“Türkiye Zeka Oyunları Yarışmasının amacı; her yaştaki insanımızın düşünme, mantık yürütme ve problem çözme alışkanlıklarını ve yeteneklerini geliştirmeye katkıda bulunmaktır.”

Bazır Sorular :

1. Soru işaretinin yerine hangi harf gelecek?

        İ S E İ Y E İ K A A A ?

Cevap :

2.4x4x4’lük bir küpün bazı parçaları çıkarılmıştır. Oluşan şeklin önden ve sağdan görünüşleri aşağıda verildiğine göre kaç adet küpün çıkarıldığını bulunuz.

Beğendiğim sorulardan :

4. A, B, C, D, E, F ve G harflerini kullanarak yedi harfli kodlar üreteceksiniz. Her harfin tam olarak bir kez kullanılması ve birbirlerini alfabetik olarak takip eden harflerin yan yana gelmemesi koşuluyla kaç farklı kod üretebilirsiniz?

8.Pozitif bir tamsayının yazılışındaki her harf en az üç kez kullanılmıştır. Bu koşulu sağlayan en küçük sayı nedir?

Uğraştırıcı ama çözerken zevkli bir soru…

Bütün yarışmacılara şimdiden başarılar dilerim.

1. Soru işaretinin yerine hangi harf gelecek?

        İ S E İ Y E İ K A A A ?

Cevap :
2. 4x4x4’lük bir küpün bazı parçaları çıkarılmıştır. Oluşan şeklin önden ve sağdan görünüşleri aşağıda verildiğine göre kaç adet küpün çıkarıldığını bulunuz.

Cevap :
3. 6, 7, 8, 9 sayılarını birer kez kullanarak ve sadece toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleri uygulayarak 44 sayısını elde ediniz. Dilediğiniz kadar parantez kullanabilirsiniz.

Cevap :
4. A, B, C, D, E, F ve G harflerini kullanarak yedi harfli kodlar üreteceksiniz. Her harfin tam olarak bir kez kullanılması ve birbirlerini alfabetik olarak takip eden harflerin yan yana gelmemesi koşuluyla kaç farklı kod üretebilirsiniz?

Cevap :
5. Aşağıda ne anlatılmak isteniyor?

    

   

Cevap :
6. Aşağıdaki tabloda alfabemizin 29 harfi bulunuyor. Burada saklı olan en uzun sözcüğü bulunuz.
  • Herhangi bir kareden başlayabilirsiniz.
  • Her adımda bulunduğunuz kareye komşu (yatay, düşey, diyagonal) bir kareye hareket edebilirsiniz.
  • Kullandığınız bir kareyi bir daha kullanamazsınız.
  • Sözcük yalın halde ve çekim eki almamış olacak.
Cevap :
7. Rakamların arasına 5 adet virgül yerleştirerek öyle 6 sayı elde edin ki, sayıların son harfleri soldan sağa okunduğunda 6 harfli bir sözcük oluşsun.

        5132174068210

Örnek: 3 harfli bir sözcük için 24036115 verilseydi cevap “KIŞ” olacaktı: (240,36,115 » ikiyüzkırK, otuzaltI, yüzonbeŞ » KIŞ)

Cevap :
8. Pozitif bir tamsayının yazılışındaki her harf en az üç kez kullanılmıştır. Bu koşulu sağlayan en küçük sayı nedir?

Cevap :
9. Aşağıda şifrelenmiş yedi harfli sözcüğü bulunuz.

        NTYİSŞV

Cevap :
10. Son şekli uygun biçimde karalayınız.

II. Zeka ve Yetenek Kongresi


Türk Zeka Vakfı , Türkiye’de belirli çalışmaların hep ön çalışmalarını yapıp alanında örnek vakıflardan biri olmuştur.

5 seneye yakın dergisinde soru hazırladığım ekibin tüm çalışma arkadaşlarını hep takdir etmişimdir.

2.si düzenlenen Zeka ve Yetenek Kongresini kaçırmamanızı öneririm.

24171509_zeka

Her çocuk, kendi içinde bir cevher taşır. Bu cevheri fark edip, işlenmesini sağlamak için ilk önce anne-babalara daha sonra öğretmenlerimize belli görevler düşer. Düşünen, merak eden, soru soran, okuyan, ilgileri olan, eğlenmeyi bilen, kendini geliştiren çocuklar yetiştirmek herkesin ideali. İşte, bu cevheri nasıl fark edeceğiz, fark ettikten sonra neler yapacağız, kimlerden yardım alabiliriz, okulda neler olacak vb. sorularınıza cevap arayabileceğiniz II. Zeka ve Yetenek Kongresi sizleri bekliyor.

Türkiye’nin Geleceğine Bakış — İnsani Gelişmiş Endeksi


 

Geçen hafta sonra satranç turnuvası ile 2 hafta önceki zeka oyunları eğitmenlik eğitiminde gözlemlediğim atmosfer beni umutlandırdığı gibi , son günlerdek basketbol ve futbol başarımız , seçimler ve arkasındaki eleştiriler , bir türlü düzelmeyen (ya da düzeltilmesi istenmeyen) adalet,eğitim,siyasi istikrar da beni oldukça karamsar yapıyor. 

Gündemimizi takip edenler , yukarıda bahsetmiş olduğum konuların detaylarıyla kendi başlıkları adı altında masaya yatırıması gereken bir konu olduğunu bilirler. Bu konuları tek tek almak yerine , ben genel fotoğrafı diğer ülkelerle ilişkilendirerek ileteceğim.

 Birleşmiş Milletler’e bağlı Kalkınma Programı’nın (UNDP) hazırladığı ‘İnsani gelişmişlik Endeksi ‘ni incelemenizde fayda görüyorum. 

PNUD_WACA_Twitter

İGE, insani gelişmenin üç temel boyutundaki uzun vadeli gelişmeyi değerlendirmek için kullanılan özet bir ölçüm yöntemidir. Bu üç temel boyut, uzun ve sağlıklı bir yaşam, bilgiye erişim ve insana yakışır bir yaşam standardı olarak sıralanıyor. 2013 İnsani Gelişme Raporu’nda da olduğu gibi, uzun ve sağlıklı yaşam boyutu, ortalama yaşam beklentisiyle ölçüldü. Bilgiye erişim, i) yetişkin nüfus arasında ortalama okula gitme süresiyle, bir başka deyişle 25 yaş ve üstündeki bireylerin ömürleri boyunca ortalama eğitim alabildikleri süreyle ve ii) okula başlama yaşındaki çocuklar için beklenen okula devam süresi, bir başka deyişle, yaşa dayalı, okula kaydolma konusunda hüküm süren oranların okul çağındaki bir çocuğun yaşamı boyunca aynı kalması durumunda, çocuğun toplam öğrenim görme süresi beklentisiyle değerlendirildi. Yaşam standardı da, kişi başına düşen Gayri Safi Milli Gelir (GSMG) ile ölçüldü. Bu değer, uluslararası doların 2011’deki değeri sabit alınarak satınalma gücü paritesine (SGP) göre uyarlanmış şekilde ifade ediliyor.

Ülkelerin birbiriyle mümkün olduğunca iyi bir şekilde kıyaslanabilmesi için İGE, özellikle Birleşmiş Milletler Nüfus Bölümü (UNPD), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO İstatistik Enstitüsü (UIS) ve Dünya Bankası’ndan (WB) sağlanan uluslararası veriler temel alınarak hazırlandı. Giriş kısmında da belirtildiği üzere, bu yılın İGE değerleri ve sıralamaları 2013 İGE de dâhil olmak üzere, geçtiğimiz yıllarda yayımlanan raporlarla kıyaslanabilir nitelikte değil. Çünkü kompozit endekslerde yetkili kurumlar tarafından bir dizi değişiklik yapıldı. 2014 İnsani Gelişme Raporu (İGR), 1980’den 2013 yılına kadar bütün İnsani Gelişme Endekslerinin yeniden hesaplanmış hâllerini kapsıyor.

İlk olarak eğitim,milli gelir gibi kıstasları alarak bir sıralama yapıldığında gelişmekte olan ülkeler arasında olduğumuzu baştan iletelim. Yüksek 

Özellikle 1980-2013 yılları arasında yapılan ülkeler bazında indekslere dikkat çekmek istiyorum. Biz bu listede 

2013 yılı için Çok yüksek indeksi olan bazı ülkeler : İzlanda , İrlanda , Slovenya , Malta , Şili , Arjantin

Bizim önümüzde olup , gelişmekte olan bazı ülkeler : Belarus , Bulgaristan , Lübnan , Panama

Bizim arkamızda olup , gelişmekte olan bazı ülkeler : Meksika , İran , Brezilya , Peru , Çin

Türkiye’nin 2013 yılındaki İGE değeri 0,759 oldu. Bu değerle Türkiye, yüksek insani gelişme kategorisinde yer aldı ve 187 ülke ve bölge arasında 69. oldu. 1980 ve 2013 yılları arasında Türkiye’nin İGE değeri 0,496’dan 0,759’a yükseldi. Bu, dönemin toplam artışının yüzde 53 olduğu ve yıllık artışın da yüzde 1,30’luk düzeyde yaşandığı anlamına geliyor.

 

İngilizce bilmeyenler için bu raporu incelemenizde fayda var. Zira güzel karşılaştırmalar da yapılmış. 

Biz bu haldeyken bile kendimizi çok iyi görüyor , umutlanıyoruz. 

Kendimize çeki düzen verme zamanımız geldi. Umarız bu karşılaştırmalar yapılıp kısa bir zaman içerisinde kıyaslama,örnek modeller alma yoluna giderek indeksi hızla yukarıya çekebiliriz. 

 

Benim aklımdan geçenler ;

 

* Eğitim Sistemleri örnekleri : Farkettiyseniz eğitimi iyi olan ülkelerin indeksleri de oldukça yüksek. 

* Demokrasi Örnekleri : Tartışılacak bir konu ama yakınlarda Birleşik Krallık’ta olacak bir seçim , beni bu öneriye kadar sürükledi. Kötü olur fikrinde olanlarla , analiz edenlerin ortak noktada buluştuğu bir ülke olma hayali..

 

Örnekler çoğaltılabilir . Yapılacak çok madde var,bir yerden başlamak lazım.