Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu


Türk Dil Kurumu’nun beğendiğim çalışmalarından biri “Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu” çalışmasıdır. Çevremizdeki insanların ve bizlerin yerli-yabancı kelimeleri rastgele seçerek kullanması küreselleşme ile kendi dilimizi korumaya çalışmanın bir ince çizgisidir. Hem bu sayfada bir arşiv oluşturmak hem de güzel bir test haline getirmek için bir çalışma başlattım.

 Siz aşağıdaki şıklar dışında daha iyi eşleştirdiğiniz kelimeler , anlamlar bulabilirseniz Türk Dil Kurumu’na sunabilirsiniz.

 “A” harfiyle başlayan 26 adet beğendiğim kelimeyi seçerek aşağıdaki testi hazırladım. Umarım bu test çalışması hem zevkli hem de yararlı olacaktır.Hazırlarken ben birçok şey öğrendiğimi itiraf edeyim. Aşağıda yer alan yabancı sözlere karşılık TDK’nın önerdiği kelimeyi tahmin ediniz?

1) ABAKÜS

a) Sayı boncuğu b) Sayı cetveli c) Sayı küsü

2) ACE

a) İlk Sayı b) Servis Sayısı c) File sayısı

3) ADİSYON

a) Hesap b) Fatura c) Sipariş Listesi

4) AVANS

a) Öndelik b) Ön para c) Ön ödeme

5) ABONE

a) Sürdürmeci b) Sürdürüm c) Sürdürümcü

6) ADAPTÖR

a) Uyarlayıcı b) Tamamlayıcı c) Belirleyici

7) AJANDA

 a) Andaç b) Günlük defter c) Tarihli Not

8) AGRESİF

a) Atak b) Saldırgan c) Kontrolsüz

9) AKROBAT

a) Cambaz b) Gösterici c) Tehlike adamı

10) AKTİVİTE

a) Atraksiyon b) Sosyal hareket c) Etkinlik

11) AKUSTİK

a) Yankılanım b) Ses Yansıması c) Yankı Bilimi

12) ALAFRANGA

a) Batılıca b) Eski c) Eskimiş

13) AKVARİST

a) Su uzmanı b) Akvaryumcu c) Gerçekçi

14) ALATURKA

a) Doğuluca b) Yeni c) Yenilenmiş

15) ALFABE

a) Abece b) ABC c) Harf Dizisi

16) ALMANAK

a) Yıllık b) Andaç c) Tarihlik

17) ALPİNİZM

a) Dağcılık b) Dağ bilimi c) Tırmanma

18) ALTERNATİF

a) Almaşık b) Seçenek c) Şık

19) AMATÖR

a) Özengen b) Çaylak c) Yarı uzman

20) AMBLEM

a) Belirtke b) Gösterge c) Markalı

21) ANARŞİST

a) Kavgacı b) Kargaşacı c) Komünist

22) ANGAJE

a) Bağlanmış b) Örtüşmüş c) Tutunmuş

23) ANGARYA

a) Yüklenti b) Gereksiz c) Bayağı

24) ARGÜMAN

a) Madde b) Bağlam c) Kanıt

25) ATRAKSİYON

a) Eğlendirici b) Hareketli c) Görsel gösteri

26) ANEKDOT

a) Not b) Hikâyecik c) Anı