Sunar Soruları


 

Ayşe Sunar arkadaşımızın soruları :

 

1)Aşağıda iller belli bir kurala göre ikili olarak gruplanmıştır. Buna göre soru işareti yerine hangi ilimiz gelmelidir?

(Düzce , Çankırı) ,(Osmaniye , Artvin) ,(Adıyaman , Denizli) , (Elazığ ,Isparta) , (Bolu , ? )

2) Soru işareti yerine hangi il / iller gelebilir?

Trabzon , Muş , Giresun , Çankırı , Kayseri , ?

3) Soru işareti yerine hangi il gelmelidir?

Adıyaman , Afyon , Amasya , Antalya , Bilecik , Bitlis , Çanakkale , Çorum , ?

4- Aşağıdaki iller belli bir mantığa göre gruplara ayrılmıştır. Buna göre X ,Y , Z ve T harfleri yerine hangi iller gelmelidir?

(Elazığ , Ağrı , X , Denizli)

(Y, Balıkesir , Çorum , Elazığ)

(Hakkari , Z , Çorum , T )

5) 3 – 5 – 8 – 11 – 16 – 19 – 24 – 27 – 32 – 39 – 42 – ?

6)
4 , 6 , 9 , 10 , 14 , 15 ,21 , 22 , 25 , 26 , 33 , 34 , 35 , 38 , ?

7) İddia ve Zarlar :

Arkadaşınızla bir iddiaya tutuştunuz.
Bir çift zarı önce siz sonrada arkadaşınız atacak. Eğer arkadaşınızın attığı zarlardaki sayıların toplamı tek sayı olursa iddiayı arkadaşınız kazanacak.
Sizin iddiayı kazanma kuralınız ise , attığınız zarlardaki rakamların toplamının çift sayı olması.
Zarı ilk siz atıyorsunuz ve oyun ,ilk olarak şartını sağlayan kişinin eline kadar devam ediyor.Yani ilk olarak kim kuralını sağlarsa oyunu o kazanmış oluyor.
Oyunu, zarları 2. atışınızda kazanma ihtimaliniz nedir?

Not: Bu zarlar hatalı olup ve rakamlar : 1-2-3-4-5 ve 5 tir. Yani 6 yerine de 5 sayısı vardır

8) Vagondaki Adam :

A istasyonu ve B istasyonu olarak isimlendirilen 2 tren istasyonu arası mesafe 100x km dir. Saatte V km hızı ile hareket eden trenin vagonlarından birinin içinde, bir deli :), tren A istasyonundan B istasyonuna ulaşana kadar , vagonun başından sonuna doğru sürekli (aralıksız –durmadan) gidip geliyor.Her bir vagonun uzunluğu da y metre.

Sorunun sorusu : Tren A istasyonundan B istasyonuna ulaşana kadar vagondaki deli toplam kaç tur atmış olur?

Bizim sorumuz: Yukarıdaki problemin çözülebilmesi için kaç değerin daha verilmesi gereklidir? Bu değerler hangileridir?

9) Harfler ve Sözcükler :

Aşağıda ilk bakışta anlamsız gibi görünen harfler belli bir mantığa göre eşleştirilerek 2 li gruplar halinde sıralanmıştır.

Buna göre soru işareti ile gösterilen yerlere hangi harfler gelmelidir ? Mantığı nedir ?

Bulduğunuz bağlantıya göre grupları açık bir şekilde ifade edebilir misiniz?

(el , sy) ,( pork , nty) , (üü , iir ), (ketne , ? ) , ( ? , ersin)

10) Şifreli Seri :

Aşağıda yazılı bulunan sözcükler , alfabemizden 14 tanesini içeren ve belli bir mantığa göre ayırt edilmiş harflerden seçilerek oluşturulmuştur.

ÇÖP , ÜZ , KOV , IC , ?

Kelime diziliminin öneminin olmadığı bu sıralamada ? ile belirtilen yere hangi kelime gelmelidir?

——————————————————————————————-

Kov :1-2Yerip çekiştirme, gıybet.
2-Sivrisinek vb. hayvanların ısırmasından korunmak için vücuda sürülen özel sıvı.

IC : inspiration capacty.Soluk alma kapasitesi.

Üz:1-Ovalık , düzlük 2- Katı , sert 3- Yüz

11) Sayı Grupları

1 den 103 e kadar olan tam sayıları , ardışık sayılar olacak şekilde 4 erli sayılar halinde gruplara ayırıyoruz .

a) Oluşan gruplardan seçilen herhangi bir sayı grubunun , içinde en az 2 adet asal sayı içeren bir grup olması olasılığı nedir?

b) Oluşan gruplardan seçilen herhangi bir sayı grubunun , içinde hiç asal sayı içermeyen bir grup olması olasılığı nedir?

12) Dizi Sorusu (3) :

Aşağıdaki sayılar , sayma sayıları içinden sırası ile , belli bir matematiksel kurala göre , seçilerek oluşturulmuştur.
Buna göre sıradaki sayı ne olmalıdır?

2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23 – 26 – 29

13 – Küçük bir beyin fırtınası :)

türkü naat kara ayna lig eş ari hit din er ?

——————————————————-

naat :Bir şeyin niteliklerini övme

ari:1-İran’dan geçerek Kuzey Hindistan’a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse.2- Çıplak. 3- Özgür, hür

 

 

Minik Sorular


 

1) edep – celse – olay – nezir – ?

Yukarıdaki kelimeler belli bir mantığa göre sıralanmıştır. ? işareti yerine hangi kelime gelmelidir?

2)

? 1 3 2
3 1 ? 1
0 ? 1 1
1 0 1 ?

Bu tablodaki rakamlar belli bir kurala göre yerleştirilmişlerdir. ? yerine hangi rakamlar gelmelidir?

3) 4 – 9 – 7 – 13 – 4 – 16 – 19 – ?

Yukarıdaki sayılar belli bir sistematikle yerleştirilmişlerdir. Sıradaki sayı ne olmalıdır ?

) 1 – 5 – 6 – 7 – 22 – 58 – 60 – ?

5)

Bingöl – Diyarbakır
Gaziantep – Şanlıurfa
Kırklareli – ?
? – Aksaray

Yukarıda iller belli bir mantıkla eşleştirilmiştirlerdir. Soru işaretleri yerine hangi illerimiz gelmelidir?

6) ” Didaktik ” kelimesindeki harlerin yerleri değiştirlerek kaç farklı kelime yazılabilir ?

7) 3 – 7 – 9 – 13 – 15 – 19 – 20 – ?

8)
(de – g), (ru – an), (yo – ka), (nzo – slu), (sa – z), (k – ft), (is – na),
(nk – fs), (ts – fe), (ii – ü), (ba – e), (si – be), (on – ar)

Her harf grubuna ortak harfler ekleyerek aynı özelliğe sahip kelimeler elde ediniz..
Her gruptan eşit sayıda harf çıkarılmıştır.
Örnek:
(ıas – ei ) Kasım – Ekim => k, m gibi..

9) 2 – 4 – 6 – 9 – 14 – 18 – 25 – 32 – ?

10)

Bir iskambil destesinden 5 kart seçiyorsunuz.
a) Asların hepsinin gelme olasılığı nedir?
b) En az 1 as gelme olasılığı nedir?

11) Bir oyunda oyuncular yere yerdeki taşların karesi kadar taş koyup yarısını alıyorlar. Oyun başında x adet taş olduğuna göre 2. oyuncudan sonra yerde kaç adet taş kaldığını x cinsinden yazınız.

12) Bir odadaki kedilerin 5 tanesinin herbirinin karşısında dörder kedi varsa odada toplamda kaç kedi vardır?

13) AAA sayısının asal çarpanları toplamı 47 ise A kaçtır?

14) Bir çift zar birlikte atılıyor. Zarlardan birinin 2 geldiği bilindiğine göre, üst yüzey gelen toplamının çift sayı olma olasılığı nedir?

15) Bir zarın 3 yüzü mavi, 2 yüzü sarı, 1 yüzü kırmızıya boyalıdır. Bu zar iki kez atılıyor. İki kerede üst yüzeyde sarı gelme olasılığı nedir?

16) 0,AAA…… = (0,BBB……)^2
A ve B sıfırdan farklı sayılardır.
èA + B
a) en az
b) en fazla kaç olabilir?

17) a = 2^ (2x-1) sayısında x yerine (3x+1) yazılarak bir b sayısı elde ediliyor. b’nin a türünden değeri nedir?

18) XING’ e 4 günde bir yeni üye katılmaktadır. İlk üye Pazartesi günü katıldığına göre 40000. üye hangi gün katılmıştır?

19) 7 Mind Sports üyesi İstanbul’ da bir mini bir tur yapmaya karar vermişler. İstanbul’ a gelip gezip bir de o güne ait bir anıları olsun istemişler ve yan yana dizilerek fotoğraf çektirmeye karar vermişler.

a) Bu 7 kişiden belirlenmiş olan A, B, C kişileri yan yana olmak koşulu ile kaç değişik şekilde poz verebilirler?
b) A ve B’ nin biri başta biri sonda olması koşulu ile kaç değişik biçimde poz verirler?

Not: Soru bu ya kişi sayısını 7 kişi ile sınırladım. Katılımcı sayımız değişkendir J

20) Her şıkta verilen iki kelime soru işareti yerine gelecek kelime ile farklı anlamlar oluşturan veya çağrışım yapan kelimelerdir. Soru işareti yerine hangi kelime gelebilir, her bir şık için üçüncü bir kelime de siz ekleyiniz.

a) göz – dolma –> ?
b) üzüm – sevgi –> ?
c) makarna – çizme –> ?
d) çekirdek – ışık –> ?
e) peynir – lale –> ?

21) 3 adet 3 rakamını kullanarak 10 sayısına ulaşınız. (Yuvarlama olmadan)

22) A= 222….2
100 basamaklı A sayısının 7 ile bölümünden kalan kaçtır?

23) 1 ile 500 arasında 6 ile bölünüp 8 ile bölünmeyen kaç tane sayı vardır?

24) Uluslararası düzenlenen bir zeka yarışmasına katılmak üzere Mind Sports üyelerinden 10 kişilik bir grup seçilmiştir. (Hayal kurmak serbest, soru bu :) )
Bu 10 kişik grup içinden yarışmaya katılacak olan, 6 kişilik bir takım ve bu takımdan 1 kişilik kaptan kaç değişik biçimde seçilir?